loader

Grand China Bangkok

Slider

check availability

ห้องประชุม

โรงแรมแกรนด์ไชน่าให้บริการห้องจัดเลี้ยง, ห้องประชุมสัมมนา ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

พร้อมทีมงานมืออาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานเลี้ยงต่างๆ หรืองานประชุม งานอีเว้นท์

หรือจะเป็นสัมมนาแบบกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ก็พร้อมบริการคุณ รวมถึงมีบริการออแกไนซ์เซอร์ที่จะช่วยให้งานแสนสำคัญของคุณประทับใจมิรูู้ลืม